Risicodatabank stedelijk water

De Risicodatabank Stedelijk Water verzamelt gegevens over opgetreden risico’s in het stedelijk waterbeheer, inclusief oorzaken en gevolgen. Deze data vormen een onmisbare informatiebron en een referentiekader bij risicogestuurd beheer.

Landelijke kentallen beschikbaar

Het gebruik van de risicodatabank vereist inloggen als begunstiger van Stichting RIONED. De data uit uw eigen beheerorganisatie (gemeente / waterschap) kunt u altijd raadplegen en aanvullen. Uw data zijn afgeschermd van andere gebruikers. Alleen de landelijke gemiddelden worden gedeeld. Zowel uw eigen data als de landelijk kentallen kunt u raadplegen en direct vergelijken. Gebruikers van niet-beheerorganisaties krijgen alleen geanonimiseerde landelijke kentallen te zien.

Risicodatabank gebruiken
Het gebruik van de risicodatabank vereist inloggen als begunstiger van Stichting RIONED. De data uit uw eigen beheerorganisatie (gemeente / waterschap) kunt u altijd raadplegen en aanvullen. Uw data zijn afgeschermd van andere gebruikers. Alleen de landelijke gemiddelden worden gedeeld. De landelijk kentallen kunt u raadplegen en vergelijken met uw eigen data.

Enkele resultaten

Als voorbeeld is het risico ‘woningschade’ uitgewerkt. Kosten als gevolg van schade zijn te verdelen in schade aan de woning zelf en alles wat hier aan vast zit en losse objecten (inboedel). Schade aan de woning zelf, bijvoorbeeld aan de vloer door waterschade, is een beduidend hogere kostenpost.

Wanneer verder wordt gekeken naar objecten die vaak een rol spelen bij het optreden van deze risico’s, is te zien dat in bijna 30% van de gevallen de toestand van een rioolleiding onvoldoende was.

Wateroverlast binnenshuis wordt vaak geassocieerd met overbelasting van het stedelijk afvoersysteem. Voor woningschade gerelateerde incidenten bleek slechts in 25% van de gevallen sprake van overbelasting of een kwetsbare omgeving. De overige 75% speelde operationele conditie (b.v. verstoping) van één of meerdere objecten bepalend te zijn.